Trädfällning

När det finns utrymme att fälla trädet från marken är det oftast det lättaste alternativet.
Att klättra i trädet och utföra en sektionsfällning är det vanligaste alternativet när trädet står trångt till. Detta behövs ofta för att skydda hus, buskar, ledningar mm.

Detta är en mycket kostnadseffektiv lösning.

fallning

Korgarbete

Korgarbete är en effektiv lösning när trädet står lättåtkomligt för lastbil med korg.

traduppe

Riskörning

Skogs & Trädgårdsservice ombesörjer även riskörning.

ris

Stubbfräsning

Att gräva bort en stubbe är tungt och tar mycket tid.
Vill ni få bort stubben är stubbfräsning det enklaste alternativet.

Stubbfräsen går på hjul och har låg vikt, vilket gör att den är skonsam mot miljön.
Maskinen arbetar effektivt med minimal åverkan på omgivande terräng.

Stubbfräsen fräser bort stubben och lämnar istället kvar en hög med spån och en grop där stubben tidigare var.
Djupet på fräsningen beror på vad som skall göras efter.
Skall det läggas stenplattor behöver det fräsas djupare för att få plats med grundmaterial innan stenarna.

stub

Skogsarbete & Röjning

Skogs & Trädgårdsservice utför även mindre skogsavverkningar och skogsröjningar.

skogs

Anläggning

Behöver du hjälp med att anlägga hela trädgården eller bara delar av den?
Stenläggning eller plantering av det gröna? Kanske bara grävningsbiten?
Skogs & Trädgårdsservice ombesörjer allt från jordhög till färdig tom

anlaggningrotatepg

Snöskottning/Snöröjning

Behöver du hjälp med snöskottning eller skottning av tak?
Skogs & Trädgårdsservice ombesörjer detta!
Självklart halkbekämpar vi också med sand om så önskas.

snoroj